شما اینجا هستید : * * درباره ما معرفی مدیران
معرفی مدیران

مدیریت فناوری اطلاعات

سید محمد قائم مقامی
تحصیلات:
کارشناسی نرم افزار
تلفن: 76219007
نمابر: 76219007
:Vicaria1987@gmail.com
 

مدیریت ایستگاه عوارضی

حمید باقری
تحصیلات:
کارشناسی حسابداری
تلفن: 76219007
نمابر: 76219007
:
 

مدیریت فنی و اجرایی

آرش رستم
تحصیلات:

تلفن: 76219007
نمابر: 76219007
:
 

مدیریت اداری و پشتیبانی

علیرضا دریایی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی زراعت
تلفن: 76219007
نمابر: 76219007
:
 

مدیریت مالی

رضا سرتيپ پور
تحصیلات:
کارشناسی حسابداری
تلفن: 76219007
نمابر: 76219007
:
 

مدیریت ابنیه و نظارت راهداری

مهدى كيكانى
تحصیلات:
کارشناسی عمران
تلفن: 76219007
نمابر: 76219007
: