شما اینجا هستید : * * درباره ما معرفی سهامداران
معرفی سهامداران
سهامداران
ردیف سهامدار سرمایه اولیه سرمایه بازنگری شده
1 وزارت راه و شهرسازی 20 درصد 30 درصد
2 بانک مسکن 32 درصد 32 درصد
3 شرکت توسعه راه های پارس 30 درصد 20 درصد
3 شرکت عمران پردیس 18 درصد 18 درصد