شما اینجا هستید : * * درباره ما معرفی شرکت
معرفی آزادراه تهران پردیس
دکتر سعید غفوری:
سیاست راهبردی احداث و توسعه آزادراهها در کشور، در کنار شریانهای موجود، حمل و نقل و حمل و نقل بار و مسافر با بهره گیری از منابع مالی بخش خصوصی از اهداف هوشمندانه، تحسین برانگیز و مقدسی است که مسئولین ارشد نظام مقدس اسلامی روی آن به توافق نظر رسیدم و چنین شد که مطابق اصول قانون اساسی و با حفظ حاکمیت دولت در بخش راه ها، قانون معروف به قانون مشارکت پس از مطالعات جامع کارشناسی توسط وزارت راه و ترابری در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با تصویب این قانون و روشن سازی جزئیات اجرایی آن در آئیننامه مربوطه، ساختن آزادراه ها در کشور با مشارکت بانک ها و بخش خصوصی آغاز شد. به این ترتیب، احداث آزادراه مطابق قانون مربوطه توسط بخش خصوصی پذیرفته شد و یکی از مزیتها، انتخاب قدرت برتر توسط مشتریان در کنار راه های موجود ارائه شد. امروزه بیش از 12 شرکت آزادانه در کشور شکل گرفته اند. و این روند رو به گسترش است. در حال حاضر حجم آزاد راه های کشور 2106 کیلومتر و 3291 کیلومتر در نه استان کشور در دست احداث است.
معرفی شرکت سهامی خاص
در اجرای ماده واحه قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب 24/08/1366 مجلس شورای اسلامی و آئیننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 24/02/1367 و با رعایت لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اسفند 1347، شرکت آزادراه تهران- پردیس (سهامی خاص) با هدف احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه تهران- پردیس و طرح های آن در سال 1379 تشکیل گردید.
ساختن آزادراه تهران- پردیس با انگیزه
ارائه مسیری با کیفیت بالا برای دسترسی آسان به شهر تهران و جذب و هدایت ترافیکی برونشهری راههای موثر و پرتندهای هراز و فیروزکوه و شهرهای واقع در مسیری مانند پردیس در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی پروژه در سال 1380 آغاز شده و با هزینهای بالغ بر دوازده میلیارد تومان در سال 1389 به بهره برداری رسید. برگشت سرمایه گذاری انجام شده در طول 22 سال بهره برداری و از طریق رسیدن به عوارض از اتومبیل های بین المللی پیش بینی شده است. کلیه امور مربوط به نگهداری مستمر و متناوب راه اندازی و انجام خدمات در دوره بهره برداری از آزادی راه به شرکت فناوری آزاد راه تهران پردیس می باشد.
اطلاعات سرمایه گذاران آزاد راه تهران پردیس
این راه آزاد با مشارکت 70٪ غیر دولتی و 30٪ وزارت راه راه اندازی شده است.