شما اینجا هستید : * * آخرین اخبار
آخرین اخبار آزادراه تهران پردیس

 

11
شرکت احداث ، نگهداری و بهره برداری از آزادراه تهران پردیس ( سهامی خاص ( در نظر دارد عملیات نگهداری و راهداری آزادراه تهران -پردیس به طول 23 کیلومتر به مدت 24 ماه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید. بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط ج...

[خواندن ادامه مطلب...]

20
شرکت احداث ، نگهداری و بهره برداری از آزادراه تهران - پردیس (سهامی خاص) در نظر دارد 8 عدد لایت باکس های تبلیغاتی آزادراه تهران – پردیس جنب عوارضی اصلی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
14
شرکت احداث ، نگهداری و بهره برداری از آزادراه تهران - پردیس (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات نگهداری و راهداری آزادراه تهران - پردیس به طول 23 کیلومتر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه به شرح ذ...

[خواندن ادامه مطلب...]