آخرین اخبار آزادراه تهران پردیس

یکشنبه, 24 مرداد,1400
معرفی شرکت سهامی خاص
در اجرای ماده واحه قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب 1366/08/24 مجلس شورای اسلامی و آئیننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1367/02/24 و با رعایت لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اسفند 1347، شرکت آزادراه تهران- پردیس (سهامی خاص) با هدف احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه تهران- پردیس و طرح های آن در سال 1379 تشکیل گردید.