شما اینجا هستید : * * آخرین اخبار
آخرین اخبار آزادراه تهران پردیس

 

13
در گروه: اخبار خصوصی
تجلیل هیات مدیره آزادراه ازآقای علیپور

مدیریت محترم عامل و اعضاء محترم هیأت مدیره از پرسنل زحمت کش و خوش برخورد آزادراه جناب آقای علیپور بای به منظور دقت در امور محوله شرکت تجلیل کردند.