شما اینجا هستید : * * آخرین اخبار
آخرین اخبار آزادراه تهران پردیس

 

10
در گروه: اخبار خصوصی
جلسه هم اندیشی در خصوص ادامه آزاد راه تهران - پرديس- پلور

جلسه هم اندیشی در خصوص ادامه آزاد راه تهران - پرديس- پلور ، پروژه روشنايي آزاد راه و مسائل مرتبط با آزاد راه ؛ با حضور آقای مهندس بهرامی معاونت ساخت آزادراه های کل کشور ، مديرعامل ، اعضای هیأت مدیره و سهامداران آزادراه تهران پردیس برگزار شد.