شما اینجا هستید : * * آخرین اخبار
آخرین اخبار آزادراه تهران پردیس

 

24
در گروه: اخبار خصوصی
 آموزش سيلاب و توسعه پايدار

در مورخه ٩٨/٠٤/٢٤ كارگاه آموزشى سيلاب و توسعه پايدار با حضور مديران شركت آزاد راه تهران _ پرديس ، در ساختمان مديريت اين شركت به مدرسى آقاى دكتر پژمان طاهرى برگزار گرديد.