معرفی شرکت آزادراه تهران- پردیس
معرفی شرکت آزادراه تهران- پردیس
در اجرای ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب
اطلاعات بیشتر کلیک کنید
اطلاعات سرمایه گذاران آزاد راه تهران پردیس
اطلاعات سرمایه گذاران آزاد راه تهران پردیس
این آزاد راه با مشارکت 70%بخش غیر دولتی و 30 % وزارت راه احداث شده است.
اطلاعات بیشتر کلیک کنید
Pause
 دسته بندی اخبار مرتبط 
تاریخ: 1396/02/09
آخرین وضعیت ترافیكی هراز و فیروزکوه

آخرین وضعیت ترافیكی هراز و فیروزکوه

در حال حاضر در محور هراز در محدوده لاسم و در محور فیروزکوه در محدوده دوآب بعلت تصادف ترافیک سنگین و در سایر محورهای اصلی کشور تردد به صورت روان در جریان می باشد.