معرفی شرکت آزادراه تهران- پردیس
معرفی شرکت آزادراه تهران- پردیس
در اجرای ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب
اطلاعات بیشتر کلیک کنید
اطلاعات سرمایه گذاران آزاد راه تهران پردیس
اطلاعات سرمایه گذاران آزاد راه تهران پردیس
این آزاد راه با مشارکت 70%بخش غیر دولتی و 30 % وزارت راه احداث شده است.
اطلاعات بیشتر کلیک کنید
Pause
سخن مدیر عامل 

دکتر سعید غفوری مدیرعامل-شرکت-آزادراه-تهران-پردیس

دکتر سعید غفوری:
سیاست راهبردی احداث و توسعه آزادراهها در کشور، در کنار شریانهای موجود، حمل و نقل و حمل و نقل بار و مسافر با بهره گیری از منابع مالی بخش خصوصی از اهداف هوشمندانه، تحسین برانگیز و مقدسی است که مسئولین ارشد نظام مقدس اسلامی روی آن به توافق نظر رسیدم
و چنین شد که مطابق اصول قانون اساسی و با حفظ حاکمیت دولت در بخش راه ها، قانون معروف به قانون مشارکت پس از مطالعات جامع کارشناسی توسط وزارت راه و ترابری در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با تصویب این قانون و روشن سازی جزئیات اجرایی آن در آئیننامه مربوطه، ساختن آزادراه ها در کشور با مشارکت بانک ها و بخش خصوصی آغاز شد.
به این ترتیب، احداث آزادراه مطابق قانون مربوطه توسط بخش خصوصی پذیرفته شد و یکی از مزیتها، انتخاب قدرت برتر توسط مشتریان در کنار راه های موجود ارائه شد. امروزه بیش از 12 شرکت آزادانه در کشور شکل گرفته اند. و این روند رو به گسترش است.
در حال حاضر حجم آزاد راه های کشور 2106 کیلومتر و 3291 کیلومتر در نه استان کشور در دست احداث است.

معرفی شرکت سهامی خاص:
در اجرای ماده واحه قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب 24/08/1366 مجلس شورای اسلامی و آئیننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 24/02/1367 و با رعایت لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اسفند 1347، شرکت آزادراه تهران- پردیس (سهامی خاص) با هدف احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه تهران- پردیس و طرح های آن در سال 1379 تشکیل گردید.
اهداف شرکت:
ساختن آزادراه تهران- پردیس با انگیزه:
ارائه مسیری با کیفیت بالا برای دسترسی آسان به شهر تهران و جذب و هدایت ترافیکی برونشهری راههای موثر و پرتندهای هراز و فیروزکوه و شهرهای واقع در مسیری مانند پردیس در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی پروژه در سال 1380 آغاز شده و با هزینهای بالغ بر دوازده میلیارد تومان در سال 1389 به بهره برداری رسید.
برگشت سرمایه گذاری انجام شده در طول 22 سال بهره برداری و از طریق رسیدن به عوارض از اتومبیل های بین المللی پیش بینی شده است.
کلیه امور مربوط به نگهداری مستمر و متناوب راه اندازی و انجام خدمات در دوره بهره برداری از آزادی راه به شرکت فناوری آزاد راه تهران پردیس می باشد.

اطلاعات سرمایه گذاران آزاد راه تهران پردیس:
این راه آزاد با مشارکت 70٪ غیر دولتی و 30٪ وزارت راه راه اندازی شده است.