معرفی شرکت آزادراه تهران- پردیس
معرفی شرکت آزادراه تهران- پردیس
در اجرای ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب
اطلاعات بیشتر کلیک کنید
اطلاعات سرمایه گذاران آزاد راه تهران پردیس
اطلاعات سرمایه گذاران آزاد راه تهران پردیس
این آزاد راه با مشارکت 70%بخش غیر دولتی و 30 % وزارت راه احداث شده است.
اطلاعات بیشتر کلیک کنید
Pause
 معرفی شرکت آزادراه تهران- پردیس 
نشانی:تهران-کیلومتر 6 جاده مخصوص-بعد از شرکت آمیکو-شرکت آزاد راه تهران پردیس
نشانی آزاد راه:انتهای اتوبان شهید بابایی به سمت رودهن آزاد راه تهران پردیس
تلفن:44530101
پست الکترونیک:  AZADRAHPARDIS@tpfw.ir